Truyện Khác là những truyện không thuộc những thể loại đã có ở Truyện Full sẽ "được" nhét vào đây.

Dị Năng, Đông Phương, Đô Thị, Khác,

Ngôn Tình, Hệ Thống, Ngược, Đô Thị, Khác,

Ngôn Tình, Đô Thị, Khác,

Cổ Đại, Đoản Văn, Khác,

Đô Thị, Bách Hợp, Khác,
Khác,

Truyện Hot

Ngày
Tháng
All time