Truyện Đam Mỹ nói về tình cảm giữa nam và nam.

Đam Mỹ, Điền Văn,
đam mỹ,