Truyện Đam Mỹ nói về tình cảm giữa nam và nam.

Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng, Đô Thị, Khác,
đam mỹ,