Truyện ở rể là những truyện có nội dung về nam chính xuất thân nghèo hèn phải ở rể sau đó trở thành nhân vật phi thường, có tiếng tăm và địa vị cao trong xã hội, được mọi người ngưỡng mộ

Ở rể,