Truyện Khác là những truyện không thuộc những thể loại đã có ở Truyện Full sẽ "được" nhét vào đây.

Đô Thị, Bách Hợp, Khác,
Khác,