Truyện Bách Hợp là những truyện tình cảm giữa nữ và nữ.

Bách Hợp,