Truyện Bách Hợp là những truyện tình cảm giữa nữ và nữ.

Bách Hợp, Khác,

Đô Thị, Bách Hợp, Khác,
Bách Hợp,