Truyện Bách Hợp là những truyện tình cảm giữa nữ và nữ.

Đô Thị, Bách Hợp,
Bách Hợp,