Truyện Khoa Huyễn là những bộ truyện có yếu tố khoa học bí ẩn.

khoa huyễn,