Truyện Huyền Huyễn là Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.

huyền huyễn,